INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2023 a aktuality pro rok 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.2.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Hana Juráňová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci ekonomických odborů a účtáren p.o. a ÚSC, interní auditoři, osoby provádějící kontroly hospodaření p.o. nebo přezkumy hospodaření obcí.

Program webináře:

 • Příprava zákona o účetnictví a dalších souvisejících předpisů účetních i daňových-stručné informace, předpoklad účinnosti k 1.1.2025
 • Příprava zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který by měl nahradit zákon o finanční kontrole
 • Konsolidační balíček – výběr změn předpisů pro p.o. a ÚSC k 1.1.2024
  • DPH
  • Daň z příjmů fyzických osob – týkající se zaměstnanců, benefity …
  • Daň z příjmů právnických osob – týkající se zaměstnavatele
  • Zákon 250/2000 Sb.
  • Zákon 218/2000 Sb.
  • Zrušení vyhlášky o FKSP a povinnost p.o. upravit vnitřní předpisy
  • Změny v podpoře stravování zaměstnanců
  • Změny související s odměnami u DPP
  • Nové výpočty dle zákona o rozpočtové odpovědnosti
  • Přechodná ustanovení
 • Stručná rekapitulace změn předpisů v r. 2023
 • Změny výkladů předpisů v oblasti dotací
 • Dopady zrušení Regionálních rad pro příjemce jejich dotací.
 • Významné změny ostatních daňových zákonů, změny daňového řádu
 • Změny zákoníku práce i pro zaměstnance veřejné správy
 • Změny limitů pro náhrady cestovních výdajů – vliv na optimální výši stravenky i stravenkového paušálu v r. 2023 a předpoklad k 1.1.2024
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy, k rozpočtům p.o. atd.
 • Upozornění na dříve přijaté změny účetních a daňových předpisů, které se však v praxi ÚSC a p.o. často nedodržují
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady
 • Novely předpisů v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků – vliv na jejich účinnost
 • Informace o dalších změnách předpisů podle aktuálního vývoje