V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení zákona o obchodních korporacích

Přehled pořádaných školení a seminářů zaměřených na tematiku spojenou s obchodními korporacemi.