INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Třetí země - obchod a služby - daňově, účetně, celně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.9.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Vladimír Zdražil 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Vladimír Zdražil 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.11.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Vladimír Zdražil 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je probrat problematiku obchodu a služeb vůči třetím zemím. Tj. dovoz s důrazem na účtování přijatých daňových dokladů, navržení do vhodného celního režimu a metodika výpočtu celní hodnoty a základu pro výpočet DPH. Vývoz s důrazem na prokázání osvobození od DPH. Služby s důrazem na účtování vydaných a přijatých faktur a časové souvislosti nutné pro uplatnění DPH.

Program semináře:

 • Vývoz zboží
  • důkazy nutné pro prokázání osvobození od DPH dle paragrafu 66, stanovení přepravních podmínek pro potřeby osvobození, e-vývoz, VDD, MRN – klíčové dokumenty pro prokazování vývozu, vývoz zboží přes elektronická rozhraní, vývoz zboží tzv. do komise, neobvyklé obchodní modely a jejich řešení
 • Dovoz zboží
  • odlišnosti u dovozu zboží plátcem a neplátcem s důrazem na osobu správce daně z dovozu a účtování u dovozce. Stanovení přepravní podmínky a její vliv na celní hodnotu a základ DPH z dovozu. Celní režimy v závislosti na typech smluv uzavíraných se subjekty ze třetích zemí. Dovoz prostřednictvím elektronického rozhraní.
 • Poskytnuté služby do třetích zemí
  • uplatnění DPH u jednorázových a víceletých smluv. Služby dle paragrafu 9 a 10 ZDPH. Vykazování v přiznání k DPH a účtování služeb
 • Přijaté služby ze třetích zemí
  • časové souvislosti u stanovení data povinnosti přiznat daň. Uplatnění faktur za přijaté služby v přiznání k DPH a kontrolním hlášení. Dlouhodobé smlouvy – doporučení ohledně stanovení DUZP, účtování přijatých služeb ze třetích zemí, kurzy v účetnictví atd.