INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení e-Governmentu a základních registrů

Přehled aktuálně připravovaných školení, seminářů a vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku základních registrů, zejména se zaměřením na vazby mezi nimi, využití v praxi a informační systémy pro editaci údajů v nich uvedených.