INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení finanční kontroly a kontrolního řádu

Přehled aktuálně připravovaných vzdělávacích kurzů, školení a seminářů z dotýkajících se problematiky kontroly ve veřejné správě, vnitřního kontrolního systému, kontrolního řádu a procesů interního auditu, terénních šetření či řídící kontroly.