INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě

Přednáší: Olga Sloupová
Délka videa: 1 hodina a 30 minut
Nahráno: 15.11.2022
Materiály: Textový materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 900,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače srozumitelně a přehledně s kontrolní činností na úseku hospodaření u příspěvkových organizací zřízených územními celky. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů budou probrány otázky finančního hospodaření PO, porušení rozpočtové kázně, tvorba a čerpání fondů PO a další okruhy. Výklad je doplněn konkrétními příklady a poznatky na úseku kontroly z praxe.

Videokurz je určen pro zřizovatele příspěvkových organizací, kontrolní pracovníky, účetní obcí a příspěvkových organizací a dále zastupitele územních samosprávných celků.

Obsah videokurzu:

  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
  • Zřizovací listiny a majetkové vztahy mezi zřizovatelem a PO
  • Veřejnosprávní kontrola na místě – „Protokol“
  • Tvorba a použití fondů PO
  • Porušení rozpočtové kázně PO