INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Olga Sloupová

Olga Sloupová
Olga Sloupová patří mezi zkušené lektorky. Dlouhodobě se zabývá oblastí kontroly a přezkumu hospodaření ÚSC. Od roku 2003 působila na odboru kontroly na Krajském úřadu Karlovarského kraje a podílela se také na metodické pomoci obcím v oblasti rozpočtové skladby a hospodaření.