V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Olga Sloupová

Olga Sloupová
Olga Sloupová patří mezi zkušené lektorky. Dlouhodobě se zabývá oblastí kontroly a přezkumu hospodaření ÚSC. Od roku 2003 působila na odboru kontroly na Krajském úřadu Karlovarského kraje a podílela se také na metodické pomoci obcím v oblasti rozpočtové skladby a hospodaření.