INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení poskýtování a nakládání s informacemi

Seznam chystaných vzdělávacích kurzů zaměřených na zveřejňování informací, především na povinnosti poskytování informací vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím.