Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Závěrka 2021 (včetně aktuálních problémů) pro vybrané účetní jednotky

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.1.2022
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Simona Pacáková 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s účetními aktualitami pro příspěvkové organizace pro rok 2021 a 2022.

Program semináře:

 • Aktuální problematika 2021
  • Stravenkový paušál v účetnictví a daních z příjmů
  • Náklady na stravování zaměstnanců
  • Prominutí DPH u elektřiny a plynu v 11-12/2021 z pohledu dodavatele i odběratele
  • Nové povinnosti související se Zákonem o evidenci skutečných majitelů
  • Vyúčtování dotací souvisejících s COVID-19
  • Bezúplatné nabytí majetku související s COVID-19
  • Změny ve FKSP
  • Odvod volných investičních zdrojů od příspěvkové organizace ke zřizovatelovi
  • Změna hranice pro hmotný majetek v dani z příjmů a její vliv na účetnictví
  • Zrušení kategorie „nehmotný majetek“ v dani z příjmů a dopad do účetnictví
 • Závěrka 2021
  • Uzávěrkové účetní operace
  • Inventarizace majetku a závazků
  • Úpravy přílohy k účetní závěrce v souvislosti s COVID-19
 • Informace k aktuálním legislativním změnám