INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o obcích a zákon o úřednících v praxi - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.12.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Jiří Moskala MPA 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích a zákona o úřednících, včetně  využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.

Seminář je zaměřen na objasnění fungování obcí. Základem je výklad zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s použitím příkladů  reálných situací.  Obsahem semináře je: Samostatná a přenesená působnost (změny v delegaci přenesené působnosti, upřesnění kontroly samostatné působnosti). Agenda jednotlivých orgánů obce - zastupitelstva, rady, starosty, úřadu, zvláštních orgánů (pravomoci, činnosti, vzájemné vztahy, změny v majetkových pravomocech zastupitelstva obce, distanční způsob účasti na zasedání zastupitelstva obce a na schůzi rady obce). Agenda komisí a výborů. Zastupitelé - postavení, povinnosti, práva, nově odměňování zastupitelů. Občané obce a jejich práva. Právní předpisy obce - tvorba, sankce za porušování. Systém dozoru a kontroly. Svazek obcí, Společensví obcí. Druhá část semináře je věnována zákonu o úřednících, a to s důrazem na povinnosti úředníka, vzdělávání úředníků a další.

Program webináře:

 • Zahájení, představení a struktura přednášky
 • Zákon o obcích
  • zastupitelstvo
  • rada
  • starosta
  • tajemník obecního úřadu
  • obecní úřad
  • občan
  • zastupitel
  • kontrola
  • a další
 • Zákon o úřednících
  • úředník a neúředník, "klouzavý úředník"
  • vedoucí úředník a vedoucí úřadu
  • správní činnosti
  • povinnosti úředníka
  • vzdělávání úředníků
  • výběrová řízení
  • a další
 • Řešení konkrétních problémů z praxe
 • Dotazy a diskuse
 • Závěr