INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.3.2019
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
PhDr. Jitka Janečková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
2.4.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
PhDr. Irena Hajzlerová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.4.2019
9:00 - 14:00
České Budějovice
Hotel Budweis
Mgr. Karel Matuška 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.4.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Martin Landsmann 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s přijetím předpisu EU EIDAS a navazující české legislativy a novely zákona o archivnictví a spisové služby!

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a  kontrol
 • Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů -  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
  • Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
  • Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.
 • Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.
  • Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.
 • Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.
 • Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce,  povinnosti pro komerční spisovny
 • Dotazy, diskuse