V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Hana Brzobohatá

Mgr. Hana Brzobohatá
Mgr. Hana Brzobohatá pracuje v Moravském zemském archivu v Brně jako vedoucí oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií. Její specializací je spisová služba, zejména pak výkon spisové služby v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2001, při svých seminářích uplatňuje nejen svoje odborné znalosti, ale i praktické zkušenosti se spisovou službou veřejnoprávních původců.