INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Hana Brzobohatá

Mgr. Hana Brzobohatá
Mgr. Hana Brzobohatá pracuje v Moravském zemském archivu v Brně jako vedoucí oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií. Její specializací je spisová služba, zejména pak výkon spisové služby v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2001, při svých seminářích uplatňuje nejen svoje odborné znalosti, ale i praktické zkušenosti se spisovou službou veřejnoprávních původců.