INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základy DPH - dvoudenní webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.9. - 27.9.2023
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Dana Vankeová 4.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým. Budou vysvětleny jednotlivé druhy zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení.

Bude kladen důraz na vysvětlení důležitých pojmů v problematice daně z přidané hodnoty týkajících se především problematiky DPH v České republice – přeshraniční operace pouze okrajově, přenos daňové povinnosti, náležitosti daňových dokladů, sazby daně ve stavebnictví, osvobozená plnění, nárok na odpočet daně, daň v poměrné nebo krácené výši, správa daně v tuzemsku včetně registrace k DPH, povinné lhůty a další.

Program webináře:

 • Předmět daně - definice
 • Základní pojmy
 • Ekonomická činnost, osoby povinné k dani
 • Obrat pro účely DPH – zvýšení obratu od 1.1.2023 na 2 mil. Kč
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky
 • Předmět plnění
 • Pořízení dopravního prostředku
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a KH
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, vazby na DPH a KH
 • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým
 • Sazby daně ve stavebnictví – informace GFŘ
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady.
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých (informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta
 • Poměrný nárok na odpočet – výpočet a příklad
 • Krácený nárok na odpočet – výpočet a příklad
 • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň
 • Pokuty v rámci DPH a kontrolního hlášení
 • Povinné formuláře v rámci DPH (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení) - podrobné seznámení posluchačů s jednotlivými typy formulářů a jejich vyplněním
 • Informace GFŘ k problematice DPH

Vzhledem k tomu, že vysvětlení pojmů ze zákona o DPH, které se vyskytují už v úvodních paragrafech zákona, najdeme v zákoně v různých částech, nebude přesně dodržována posloupnost osnovy, proto není přesně rozdělena do dvou dnů.