V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základy DPH

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.5.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Dana Vankeová 2.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
14.5.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
18.5.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
19.5.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
20.5.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
21.5.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
17.8.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.8.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde
Účastníci školení obdrží:
ÚZ - Daň z přidané hodnoty 2020

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením především na tuzemská plnění, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, bude kladen důraz především na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů v rámci tuzemských plnění.

Program semináře:

 • Základní pojmy, osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely DPH
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace pro účely DPH.
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky, elektronicky poskytované služby
 • Předmět plnění, pořízení auta z jiného členského státu EU
 • Sklad uvnitř území EU
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a kontrolního hlášení 
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH 
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady.
 • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým 
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých ( informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, nařízení vlády 
 • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň 
 • Nové povinnost pro identifikované osoby od r. 2021
 • Povinné formuláře v rámci DPH (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášen