INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základy DPH

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.8.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Dana Vankeová 2.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.8.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.8.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.8.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.8.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.9.2021
9:00 - 14:00
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.10.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Dana Vankeová 2.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
11.10.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením především na tuzemská plnění, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, bude kladen důraz především na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů v rámci tuzemských plnění.

Účastníci školení obdrží:
ÚZ - Daň z přidané hodnoty 2020

Program semináře:

 • Základní pojmy, osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely DPH
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace pro účely DPH.
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky, elektronicky poskytované služby
 • Předmět plnění, pořízení auta z jiného členského státu EU
 • Sklad uvnitř území EU
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a kontrolního hlášení 
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH 
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady.
 • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým 
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých ( informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, nařízení vlády 
 • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň 
 • Nové povinnost pro identifikované osoby od r. 2021
 • Povinné formuláře v rámci DPH (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášen