INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Výkon matriční agendy v praxi - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.5.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Bc. Karolína Kofroňová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře převážně s výkonem matriční agendy v praxi s výkladem a ukázkami konkrétních matričních příkladů (zápisy do matričních knih,dodatečné záznamy, uvedení jména a příjmení).

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří se zabývají problematikou matrik.

Program webináře:

  • Kniha narození – obsah zápisu v matriční knize narození, předložení dokladů k zápisu narození, domácí porod, určení a popření otcovství, osvojení, zápis jména a příjmení do knihy narození, rodné příjmení, tzv. zdvojená jména, zápis druhého jména (otčestva), žádost o užívání jména v české podobě, volba druhého jména, plnění oznamovací povinnosti, změna jména a příjmení
  • Kniha manželství – formy uzavření manželství, doklady potřebné k uzavření manželství, neplatnost manželství, zdánlivé manželství, obsah zápisu v matriční knize manželství, zápis jména a příjmení do matriční knihy manželství, tvorba příjmení po uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, užívání příjmení žen, uzavření manželství zmocněncem, změna příjmení po rozvodu manželství, užívání příjmení v nesprávné podobě, plnění oznamovací povinnosti, správní poplatky, změna jména a příjmení za trvání manželství.
  • Předkládání a uznávání cizozemských veřejných listin na území České republiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením
    požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii, dále dle dvoustranných a vícestranných úmluv.
  • Odpovědi na dotazy účastníků semináře, diskuze