INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny zákona o DPH pro rok 2017 a další aktuální problémy uplatňování DPH

Přednáší: Ing. Václav Benda
Délka videa: 4 hodiny a 5 minut
Nahráno: 20.1.2017
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Výklad je zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci jsou informování zejména o změnách zákona o DPH s navrhovanou účinností od 1.4.2017.

Program semináře:

  • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
  • Změny ve vymezení vzniku povinnosti přiznat daň v roce 2017
  • Praktické problémy při vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb
  • Aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny ve vazbě na elektronickou evidenci tržeb
  • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1.4.2017
  • Přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených ve vazbě na nový celní zákon
  • Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn pro rok 2017
  • Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2017
  • Správu DPH v tuzemsku a změny pro rok 2017 (zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnost, vymezení nespolehlivé osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění)
  • Praktické zkušenosti s podáváním kontrolních hlášení