V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování ve vztahu k zahraničí

Přednáší: Jaroslava Pfeilerová
Délka videa: 3 hodiny
Nahráno: 16.1.2015
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen daňovým poradcům, ekonomům, účetním i vedoucím zaměstnancům obchodních korporací, kteří rozhodují o spolupráci se zahraničními subjekty.

V průběhu výkladu je posána problematika zdaňování ve vztahu k zahraničí s upozorněním na vzájemné souvislosti a možné sankce. Pozornost je věnována zejména dopadům na daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a také na daň ze závislé činnosti.

Náplň videokurzu:

 • Postup, při určení daňového rezidenství (daňového domicilu)
 • Povinnosti tuzemských společností, které provádějí úhrady ve prospěch zahraničních osob (daňových nerezidentů)
  • Povinnost provést zajištění daně (příjmy, ze kterých se zajištění daně provádí, daňové důsledky, účtování),
  • Povinnost  srazit  z příjmů nerezidenta daň podle zvláštní sazby daně (příjmy, ze kterých se odvádí srážková daň, daňové dopady, účtování, sankce)
 • Licenční poplatky vyplácené daňovým nerezidentům (případy, kdy se jedná a kdy se nejedná o licenční poplatky, zdanění, povinnosti plátce,  podmínky pro osvobození od daně v ČR)
 • Převodní ceny (spojené osoby, právní předpisy, dokumentace, závazné posouzení)
 • Převodní ceny v oblasti „vnitroslužeb“ (pokyn GFŘ D – 10)
 • Stálá provozovna tuzemské společnosti v zahraničí (vznik stálé provozovny, vedení účetnictví a daňové povinnosti v ČR)
 • Stálá provozovna zahraniční společnosti na území ČR (vznik stálé provozovny, účtování, zdaňování stálé provozovny v ČR, povinnosti tuzemských společností
 • Závislá činnost vykonávaná nerezidentem na našem území
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly – ekonomický zaměstnavatel (případy kdy se jedná a kdy se nejedná o mezinárodní pronájem, účtování, příklady, nejčastější chyby)
 • Upozornění na vzájemné souvislosti, povinnosti, možná pochybení a stanoviska k nečastějším dotazům v oblasti zdaňování ve vztahu k zahraničí