INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetnictví v roce 2022 - aktuality a vybrané okruhy

Přednáší: Květoslava Novotná
Délka videa: 4 hodiny
Nahráno: 10.10.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky a jednatele společnost.

Obsah videokurzu:

 • Přehled změn platných pro rok 2022 - účetnictví, daně, daňový řád, další změny s vlivem na účetní praxi
 • Účetnictví
  • Způsoby zveřejňování účetní závěrky v roce 2022
  • Změny vlastního kapitálu – snížení, zvýšení, podmínky podle ZOK
  • Digitalizace účetnictví, elektronické formáty dokladů, ePodpisy
  • Nové interpretace NÚR
 • Daně
  • Přehled změn formulářů a termínů podávání daňových přiznání, hlášení a přehledů
  • Daně z příjmů FO – závislá činnost, OSVČ, paušální daňDaně z příjmů PO – obchodní společnosti
  • Vzdání se daňové ztráty - příkladyCestovní náhrady – aktuální vyhlášky, vliv na maximální výši stravenek
  • Daňový řád – nejdůležitější změny dle významné novely
  • Evidence skutečných majiteů
  • Daňový portál – přechod na MOJE daně, zásadní změny od 1. 3. 2022
 • Aktuální metodika GFŘ. Judikatur NSS