INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání

Přednáší: Ing. Dana Vankeová
Délka videa: 4 hodiny a 10 minut
Nahráno: 5.3.2021
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, promítnutí mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjmů.

Obsah videokurzu:

 • Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti
 • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH - náležitosti likvidačních protokolů
 • Účetní a daňové odpisy
 • Opravné položky k pohledávkám - účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
 • Rezervy účetní a daňové
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Dohadné položky
 • Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů ( daňové a nedaňové)
 • Kursové rozdíly
 • Zaúčtování daně ( splatné i odložené , výpočet odložené daně)
 • Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
 • Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
 • České účetní standardy týkající se účetní závěrky
 • Interpretace NÚR týkající se účetní závěrky
 • Účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjmů (např. zpětné uplatnění daňové  ztráty, kompenzační bonusy,  program Antivirus a další)
 • Informace o nejdůležitějších změnách v účetnictví a dani z příjmů od 1.1.2021 – stravenkový paušál, posun v termínu podání přiznání k dani z příjmů a další)