INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní a daňové doklady v roce 2017 - správný postup při vystavování daňových dokladů v roce 2017 - účtování DPH v podmínkách roku 2017

Přednáší: Květoslava Novotná
Délka videa: 3 hodiny a 55 minut
Nahráno: 25.1.2017
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je podrobně posluchače seznámit s problematikou vystavování daňových dokladů, jejich účtováním a upozornit na problematická místa, ve kterých se v praxi chybuje.

Program semináře:

 • Obchodní listiny podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, rejstříkového zákona
  • objednávky, obchodní dopisy, faktury
  • obchodní jméno, firma, identifikace
 • Sankce podle přestupkového zákona
  • pokuty a zákaz činnosti
 • Druhy účetních dokladů
  • pokladní doklady příjmové, výdajové, cestovní příkazy, stvrzenky, paragony, faktury za hotové
  • faktury vystavené na zboží, služby, penalizační, ostatní
  • faktury došlé od dodavatelů
  • bankovní výpisy
  • doklady skladového hospodářství
  • ostatní interní účetní doklady
  • opravné účetní doklady
  • nová úprava sankcí – správní delikty
 • Náležitosti pokladních dokladů podle zákona o EET
  • rozsah údajů na účtenkách
  • sankce podle přestupkového zákona
  • význam účtenek u kupujícího
 • Daňové doklady ve vazbě na zákon o DPH
  • náležitosti, „auditní stopa“
  • daňové doklady (běžný, zjednodušený, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, souhrnný daňový doklad)
  • opravné daňové doklady
  • uplatnění nároku na odpočet
  • doklady při režimu přenesení daňové povinnosti
  • zahraniční doklady, cizí měna
  • nespolehlivý plátce, ručení
 • Daňové doklady podle směrnice EU
 • Oběh účetních dokladů a podpisové vzory
 • Archivace účetních a daňových dokladů
 • Elektronizace účetních záznamů a elektronická komunikace
 • Nejnovější sdělení a informace GFŘ a MFČR