Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 10. května 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Elektronická evidence tržeb pro podnikatele

Přednáší: Mgr. Šárka Zbožínková
Délka videa: 3 hodiny a 15 minut
Nahráno: 9.1.2017
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, který zavedl nové povinnosti při evidování plateb v hotovosti, platebními kartami či jinými obdobnými způsoby, a aktuálními metodickými pokyny vydanými v souvislosti s aplikací tohoto zákona.

Svým zaměřením je videokurz vhodný zejména pro účetní, ekonomy, ale osloví i podnikatele, kteří inkasují v hotovosti, šeky, stravenkami a podobnými prostředky. Seminář je veden spíše optikou poplatníka, a není proto určen pro odbornou IT veřejnost (např. výrobce pokladních systémů).

Program semináře:

 • Základní principy systému elektronické evidence tržeb (tzv. EET)
 • Vymezení evidované tržby - kdo a jaké tržby bude povinen evidovat
 • Jednotlivé fáze náběhu evidence tržeb
 • Evidence tržeb v případě minoritních (doplňkových) činností
 • Tržby vyloučené z evidování
 • Režimy evidování tržeb - bežný a zjednodušený režim
 • Řešení situací při evidenci tržeb - výpadek internetového spojení, porucha tisku, nefunkční pokladna apod.
 • Kódy generované při evidenci tržeb
 • Provádění storna a opravy evidované tržby
 • Autentizační údaje a postup pro jejich získání
 • Webová aplikace Elektronická evidence tržeb
 • Certifikát pro evidenci tržeb
 • Základní povinnosti poplatníka při evidování tržeb
 • Údaje zasílané na server finanční správy
 • Údaje uváděné na účtence
 • Závazné posouzení v oblasti evidence tržeb
 • Kontrolní pravomoci při evidenci tržeb, kontrolní nákupy
 • Správní delikty na úseku elektronické evidence tržeb a možné sankce, opatření k vynucení nápravy
 • Zákon o evidenci tržeb z pohledu zákazníka
 • Sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické osoby
 • Změna zákona o DPH – snížení sazby DPH pro stravovací služby
 • Změna zákona o správních poplatcích v souvislosti se závazným posouzením v oblasti evidence tržeb