V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Elektronická evidence tržeb

Přednáší: Květoslava Novotná
Délka videa: 1 hodina a 40 minut
Nahráno: 20.4.2020
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 600,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit posluchače s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 256/2019 Sb.o evidenci tržeb a aktuálními metodickými pokyny vydanými v souvislosti s aplikací zákona o elektronické evidenci tržeb.

Obsah videokurzu:

 • Subjekty evidence tržeb
 • Vymezení evidované tržby
 • Termíny a způsob registrace
 • Evidence běžným způsobem
 • Evidence ve zjednodušeném režimu
 • Evidence ve zvláštním režimu
 • Povolení pro evidování ve zjednodušeném režimu, ve zvláštním režimu a tržby vyloučené z evidence
 • Údaje na účtence ve zvláštním režimu
 • Oznámení o tržbách ve zvláštním režimu
 • Blok účtenek, evidenční povinost
 • Autentizační údaje a certifikát