INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů právnických osob za rok 2021 a v roce 2022

Přednáší: Ing. Jiří Klíma
Délka videa: 3 hodiny a 45 minut
Nahráno: 9.2.2022
Materiály: Podkladové materiály v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Předmětem videokurzu je výklad nejvýznamnějších ustanovení zákona o daních z příjmů a jejich vazba na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 a současně i upozornění na změny platné pro rok 2022.

Obsah videokurzu:

  • Změny v oblasti hmotného majetku a praktické dopady do základu daně v DPPO 2021
  • Nová úprava oblasti technického zhodnocení platná pro rok 2021
  • Nehmotný majetek – nový režim roku 2021
  • Daňové a nedaňové náklady – upozornění na hlavní problematické okruhy
  • Snižující položky základu daně, dary
  • Nová úprava daňové ztráty a její dopady pro zpracování DPPO 2021
  • Aktuální závěry KV KDP a judikáty NSS