Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021

Přednáší: Ing. Jiří Klíma
Délka videa: 3 hodiny a 55 minut
Nahráno: 17.5.2021
Materiály: Podkladový materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz není zaměřen pouze na novinky v zákonu o daních z příjmů, ale i na navazující účetní problematiku, včetně aktuálních výkladových stanovisek GFŘ a relevantní judikaturu Nejvyššího správního soudu k této oblasti.

Obsah videokurzu:

  • Daňové dopady při operacích s majetkem (odpisy, vyřazení, technické zhodnocení apod.)
  • Daně v daňových nákladech – daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, DPH
  • Zaměstnanecké benefity
  • Opravné položky k pohledávkám
  • Úroky z úvěrů a půjček
  • Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty
  • Dopravní paušály
  • Likvidace zásob
  • Manka a škody
  • Další vybraná problematika