INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejné prostranství obce a nakládání s ním

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.10.2023
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Miroslav Kubánek 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi nakládání s veřejným prostranstvím v obci, připomenout zákonné povinnosti a rozebrat soukromoprávní a veřejnoprávní úpravu v dané oblasti, včetně rozdílů mezi jednotlivými typy veřejných prostranství.

Program semináře:

  • Pojem veřejného prostranství – otázka vlastnictví
  • Veřejnoprávní nebo soukromoprávní úprava? (pro a proti)
  • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zábor veřejného prostranství (náležitosti vyhlášky a chyby)
  • Zábor veřejného prostranství, pokud se jedná o pozemní komunikaci (zvláštní užívání)
  • Zábor veřejného prostranství mimo pozemní komunikace
  • Nájem či výpůjčka veřejného prostranství ve vlastnictví obce
  • Diskuse nad problematikou