V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování DPH v roce 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.3.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu. V rámci semináře bude upozorněno na změny v oblasti DPH pro rok 2021. Pozornost bude věnována i sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020.

  • Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, přehled změn provedených v roce 2020 aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP, změny v roce 2021.
  • Dodávky zboží v rámci EU - režim skladu, řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
  • Sazby daně - změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, postup při vyúčtování záloh.
  • Daňové doklady a související problematika - typy daňových dokladů a jejich využití v praxi, výpočet daně, zaokrouhlení, přepočet cizí měny.  
  • Nárok na odpočet daně - lhůty, výše nároku, korekce odpočtu v rámci krácení a poměrování, vracení nesporné části nadměrného odpočtu.  
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku - praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby.
  • Dodání a nájem nemovitých věcí - podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení, dotace na nájem v rámci opatření spojených s pandemií.
  • Správa DPH - sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2020, změna zdaňovacího období v roce 2021, nové formuláře od 1.1.2021.