INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2020 - v příkladech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.9.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dagmar Fitříková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.9.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář nabízí s využitím praktických příkladů odpovědi na otázky týkající oblastí DPH, které stále činí v praxi plátcům potíže. Výklad bud zaměřen na vybrané oblasti DPH. Jednotlivá témata budou mít jednotnou strukturu (právním rámec + příklady z praxe + časté chyby a jejich řešení). Součástí semináře budou i aktuální informace o schválených a připravovaných změnách v oblasti DPH.

Program semináře:

  • Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH a právních předpisů EU, upozornění na změny v roce 2020, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2020
  • Vymezení předmětu daně - plnění, která nejsou předmětem daně, plnění osvobozená od daně, příklady zdanitelných plnění z praxe, upozornění na časté chyby
  • Stanovení místa plnění u zboží a služeb - použití základního pravidla podle § 9 ZDPH, určení místo plnění podle výjimek vymezených § 10 až §10i ZDPH
  • Vznik povinnosti přiznat daň - DUZP ve vazbě na daňovou evidenci a kontrolní hlášení evidenci, časový posun
  • Daňové doklady - náležitosti daňových dokladů, specifické typy daňových dokladů, chyby na daňových dokladech, zahraniční faktury, doklady za nákupy v rámci služebních cest.
  • Přepočet cizí měny - postup při přepočtu cizí měny u tuzemských a přeshraničních obchodních případů.
  • Režim přenesení daňové povinnosti - chybně uplatněný daňový režim a jeho důsledky, fikce režimu přenesení daňové povinnosti a její využití v praxi.
  • Obchodování v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím - vybrané situace, upozornění na časté chyby.
  • Diskuze a odpovědi na dotazy

Účastníci obdrží pracovní materiály - prezentaci a zpracované příklady „párování“ vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení.