V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetnictví v roce 2021 - vybrané okruhy

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.5.2021
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Květoslava Novotná 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky a jednatele společností.

Program webináře:

 • Novela Zákona o účetnictví
  • zveřejňování účetní závěrky za rok 2021
 • Novela Zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 – dopad do účetnictví
  • vlastní kapitál
  • rozdělování VH
  • odpovědnost statutárních orgánů
  • likvidace společnosti z moci úřední
 • Zvláštnosti účtování roku 2020 a 2021 – účtování a daňový dopad
  • COVID nájemné, prominutí pojistného, úvěry Antivirus, kompenzační bonusy společníků s.r.o., home office, ochranné a hygienické pomůcky a další
  • účtování dotací
  • zpětné uplatnění daňové ztráty 2018, 2019, vrácení daně
  • daňové změny u dlouhodobého - nehmotného, hmotného, drobného
  • stravenky a stravenkový paušál – účtování a daňový pohled
  • stručně k novele Daňového řádu
 • Zajímavosti z interpretací NÚR, metodiky GFŘ a judikatury NSS
 • Připravená novela Zákona o účetnictví - průkaznost dokladu, e-Podatelny, časová razítka, elektronizace, robotizace