INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka roku 2021 pro podnikatelské subjekty (účetní operace na konci roku)

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.12.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Ivana Zatloukalová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s roční závěrkou právnických osob v návaznosti na aktuální změny, které proběhly v roce 2021. Teorie bude provázena příklady z praxe.

Program semináře:

 • Aktuální změny pro poplatníky DPPO, které byly schváleny v průběhu roku 2021.Aktuální změny pro poplatníky DPPO, které byly schváleny v průběhu roku 2021.
 • Roční uzávěrka a závěrka u právnických osob.
 • Inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů.
 • Časové rozlišení v průběhu roku a na konci zdaňovacího období.
 • Tvorba dohadných položek.
 • Tvorba rezerv a opravných položek.
 • Přepočty cizí měny, kurzové rozdíly.
 • Výkazy a účtování při navýšení nebo snížení základního kapitálu.
 • Členění nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové)
 • Daň z příjmů odložená x splatná.
 • Daň z příjmů právnických osob, vyčíslení hospodářského výsledku před a po zdanění.
 • Uzavírání účetních knih, povinné výkazy podle jednotlivých kategorií účetních jednotek, další povinnosti spojené s účetní závěrkou (audit, výroční zpráva,….).