V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka podnikatelů - právnických osob za rok 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
25.11.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Pavla Strakošová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.12.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Pavla Strakošová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je připravit účastníky na sestavení účetní závěrky za rok 2020. Zdůrazněny budou změny oproti roku 2019, řešeny budou problémové závěrkové operace a související témata. Výklad bude doplněn praktickými příklady a doporučeními. Zmíněny budou i případné novely pro rok 2021.

Seminář poskytne prostor pro odborné dotazy, ty komplikovanější je možné zaslat předem e-mailem (budou předány lektorce).

Program semináře:

 • Příprava účetnictví na účetní závěrku:
  • zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb., ČÚS pro podnikatele
  • inventarizace a proúčtování inventarizačních rozdílů
  • časové rozlišení nákladů a výnosů, účetní rezervy, účetní opravné položky, účetní odpisy
  • oceňování – obchodních podílů a cenných papírů
  • cizoměnové položky
  • odložená daň
  • úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně
 • Sestavení výkazů účetní závěrky pro jednotlivé kategorie účetních jednotek, povinné a nepovinné části účetní závěrky, kontrolní vazby mezi jednotlivými výkazy
 • Povinnost auditu účetní závěrky
 • Povinnost sestavení výroční zprávy
 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin
 • Archivace účetní závěrky
 • Pokuty a sankce podle zákona o účetnictví
 • Metodika oprav chyb
 • Interpretace NÚR, judikáty NSS
 • Aktuality - informace k vývoji účetních předpisů a případným změnám připravovaným pro rok 2021 (dle aktuálního vývoje legislativy)
 • Diskuse a případné dotazy