V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní aktuality pro příspěvkové organizace

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
9.12.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Jan Černý 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
21.1.2021
9:00 - 14:00
České Budějovice
Hotel Budweis
Ing. Jan Černý 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
26.1.2021
9:00 - 14:00
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Ing. Jan Černý 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.1.2021
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Jan Černý 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s účetními aktualitami pro příspěvkové organizace pro rok 2020 a 2021.

Program semináře:

 • Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2020, případně i již schválené změny pro následující období:
  • Zákon o účetnictví - vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění - české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky.
 • Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví:
  • Zákoník práce - zákon o pojistném na sociální zabezpečení - zákon o pojistném na zdravotní pojištění - zákon o omezení plateb v hotovosti - nařízení vlády o minimální mzdě.
 • Specifika účtování dlouhodobého majetku:
  • Klasifikace - rozvahová a podrozvahová evidence - bezúplatné a úplatné nabytí - odepisování -svěření majetku - fondy
  • Transfery = „dotace“ a jejich účtování
  • Provozní - investiční - s vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat - víceleté - ze zdrojů EU.
 • Fondy a jejich účtování
  • Druhy - tvorba - použití
 • Bezúplatné převody majetku od státních organizací.
  • Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU.
 • Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací.