Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní a daňové doklady v roce 2022 - správný postup při vystavování dokladů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
31.1.2022
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Květoslava Novotná 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.2.2022
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Květoslava Novotná 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je podrobně posluchače seznámit s problematikou vystavování daňových dokladů, jejich účtováním a upozornit na problematická místa, ve kterých se v praxi chybuje.

Program semináře:

 • Přehled novel zákonů a jejich dopad do problematiky
 • Obchodní listiny podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, rejstříkového zákona
  • objednávky, obchodní dopisy, faktury, dálkové přístupy
  • obchodní jméno, firma, identifikace
 • Sankce podle přestupkového zákona
  • pokuty a zákaz činnosti
 • Druhy účetních dokladů
  • pokladní doklady příjmové, výdajové, cestovní příkazy, stvrzenky, paragony, faktury za hotové, faktury vystavené na zboží, služby, penalizační, faktury došlé od dodavatelů, bankovní výpisy, doklady skladového hospodářství, ostatní interní účetní doklady, mzdové doklady, opravné účetní doklady, doklady EU, zahraničí
 • Náležitosti pokladních dokladů podle zákona účetních a daňových předpisů
  • platnost EET odložena od 1. 1. 2023 (nový druh – bloky účtenek)
  • význam účtenek u kupujícího – prokazování platby a obsahu
 • Daňové doklady ve vazbě na zákon o DPH
  • Náležitosti, „auditní stopa“
  • daňové doklady (zjednodušený, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, souhrnný daňový doklad)
  • opravné daňové doklady
  • uplatnění nároku na odpočet
  • doklady při režimu přenesení daňové povinnosti
  • směrnice EU, oddíl Fakturace
 • Digitalizace v daních a účetnictví
  • zvláštní způsob zveřejňování
  • digitalizace podle novely daňového řádu
  • digitalizace v českých zákonech
  • digitální právní jednání
  • elektronické podpisy a časová razítka
  • e-portály (FS, MSSZ, ZP, justice a další)
  • oběh a schvalování
  • archivace
 • Příklady z judikatury, diskuse