V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní a daňové doklady v roce 2021 - správný postup při vystavování dokladů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.2.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Květoslava Novotná 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.2.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Květoslava Novotná 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je podrobně posluchače seznámit s problematikou vystavování daňových dokladů, jejich účtováním a upozornit na problematická místa, ve kterých se v praxi chybuje.

Program semináře:

 • Obchodní listiny podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, rejstříkového zákona
  • objednávky, obchodní dopisy, faktury, dálkové přístupy 
  • obchodní jméno, firma, identifikace
 • Sankce podle přestupkového zákona
  • pokuty a zákaz činnosti
 • Druhy účetních dokladů 
  • pokladní doklady příjmové, výdajové, cestovní příkazy, stvrzenky, paragony, faktury za hotové, faktury vystavené na zboží, služby, penalizační, faktury došlé od dodavatelů, bankovní výpisy, doklady skladového hospodářství, ostatní interní účetní doklady, mzdové doklady, opravné účetní doklady
 • Náležitosti pokladních dokladů podle zákona o EET
  • rozsah údajů na účtenkách, nový druh – bloky účtenek od 1.1.2021
  • sankce podle přestupkového zákona 
  • význam účtenek u kupujícího – prokazování platby a obsahu
 • Daňové doklady ve vazbě na zákon o DPH 
  • náležitosti, „auditní stopa“
  • daňové doklady (zjednodušený, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, souhrnný daňový doklad)
  • opravné daňové doklady
  • uplatnění nároku na odpočet
  • doklady při režimu přenesení daňové povinnosti
  • zahraniční doklady, cizí měna 
 • Dopad GDPR u dokladů od fyzických osob
 • Oběh účetních dokladů a podpisové vzory
 • Archivace účetních a daňových dokladů
 • Forma - písemnost v listinné a elektronická podobě, elektronická komunikace
 • Novely zákonů a jejich dopad do problematiky v roce 2021 - daně z příjmů, DPH, daňový řád