INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Třídenní kurz pro začínající účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.10. - 9.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
RNDr. Petr Beránek 6.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Kurz vhodný nejen pro ty, co s praktickým účtování začínají, ale i pro pokročilejší účetní, kteří si potřebují připomenout, doplnit a ověřit své zkušenosti a znalosti.

 • Dokončili jste školu nebo rekvalifikační kurz, začali účtovat a bojujete s tím jak skloubit teorii s praxí?
 • Účtujete už několik let a nejste si jistí, zda se Vaše účetní rutina nezačala odchylovat od předpisů?
 • Účtujete již delší dobu a potřebujete zjistit, co se za tu dobu změnilo?
 • Připadá Vám, že některé věci řešíte příliš složitě, ale nejste si jisti, zda zjednodušení by bylo možné a správné?


Pokud ano, pak jste tady správně. Nabízíme Vám třídenní kurz, který zrekapituluje účetnictví od úplných základů s důrazem na praktické potřeby účetnictví podnikatelů. Vyřešíte si pár účetních příkladů od těch nejjednodušších a proberete skryté záludnosti, které v nich mohou být schované. Na závěr se dozvíte, v čem se liší zaúčtování těchto případů u spolku nebo jiné nestátní neziskovky a jaké změny očekávat s novým zákonem o účetnictví.

Program semináře:

 • účetní doklady a zápisy
 • účetní osnova a rozvrh pro podnikatele dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
 • zaúčtování vystavených a přijatých faktur
 • přijaté a vydané zálohy
 • opravy faktur, dobropisy, vrubopisy
 • DPH na faktuře - daňový doklad
 • pořízení zásob a dlouhodobého majetku
 • příbuzné doklady - smlouvy, dodací listy apod.
 • účtování pokladny a banky
 • obsah účetnictví
 • rozdělení účetních jednotek
 • okamžik uskutečnění účetního případu
 • účetní období a zásada věcné a časové souvislosti
 • časové rozlišení nákladů a výnosů
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • uvedení do provozu, odpisy, technické zhodnocení, opravy, vyřazení
 • leasing a nákupy na úvěr
 • účtování v cizí měně
 • zaúčtování mezd
 • cestovní náhrady
 • zaměstnanecké benefity
 • opravné položky k pohledávkám
 • postoupení, odpis a zápočet pohledávek
 • opravy chyb
 • inventarizace
 • zákonné povinnosti (směrnice, závěrka, audit, zveřejnění)
 • legislativní podklad
 • stručný přehled odchylek pro nepodnikatelské subjekty
 • možnosti kontroly správcem daně a dalšími orgány a případné sankce
 • očekávané změny v souvislosti s novým zákonem o účetnictví