INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Třídenní kurz pro začínající účetní

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.10. - 13.10.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
RNDr. Petr Beránek 6.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Cílem školení je seznámit účastníky se základy podvojného účetnictví podnikatelů.

Program semináře:

 • účetní doklady a zápisy
 • účetní osnova a rozvrh pro podnikatele dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
 • zaúčtování vystavených a přijatých faktur
 • přijaté a vydané zálohy
 • opravy faktur, dobropisy, vrubopisy
 • DPH na faktuře - daňový doklad
 • pořízení zásob a dlouhodobého majetku
 • příbuzné doklady - smlouvy, dodací listy apod.
 • účtování pokladny a banky
 • obsah účetnictví
 • rozdělení účetních jednotek
 • okamžik uskutečnění účetního případu
 • účetní období a zásada věcné a časové souvislosti
 • časové rozlišení nákladů a výnosů
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • uvedení do provozu, odpisy, technické zhodnocení, opravy, vyřazení
 • leasing a nákupy na úvěr
 • účtování v cizí měně
 • zaúčtování mezd
 • cestovní náhrady
 • zaměstnanecké benefity
 • opravné položky k pohledávkám
 • postoupení, odpis a zápočet pohledávek
 • opravy chyb
 • inventarizace
 • zákonné povinnosti (směrnice, závěrka, audit, zveřejnění)
 • legislativní podklad
 • stručný přehled odchylek pro nepodnikatelské subjekty
 • možnosti kontroly správcem daně a dalšími orgány a případné sankce