INTEGRA CENTRUM s.r.o.
www.integracentrum.cz
Logo

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví obcí a příspěvkových organizací

Termín Místo Lektoři Cena
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 14.5., NYNÍ 27.8.)
27.8.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Na toto školení se můžete přihlásit na internetových stránkách www.integracentrum.cz

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je procvičení a prohloubení znalostí v oblasti dlouhodobého hmotného majetku, a to se zaměřením na oceňování, odpisování, technické zhodnocení, bezúplatné převody a financování dlouhodobého hmotného majetku z peněžních fondů.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky a rozpočtových pravidel.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

Program semináře: