INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Technické zhodnocení, opravy a údržba majetku v účetnictví a v ZDP

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.10.2022
9:00 - 12:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Eva Nedorostková 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit jeho účastníky s problematikou zásahů na majetku z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů, zejména s ohledem na správné posouzení, zda jde o zásah charakteru technického zhodnocení nebo charakteru oprav a údržby. Výklad bude obsahovat i aktuální judikaturu NSS k této problematice.

Program webináře:

  • Vymezení uvedených pojmů z pohledu ZDP a účetních předpisů
  • Technické zhodnocení nehmotného majetku po novele ZDP zákonem č. 609/2020 Sb. 
  • Kdo může TZ daňově a účetně odpisovat
  • TZ provedené a financované uživatelem na najatém HM nad rámec nájemného nebo naopak je využito k úhradě sjednané úplaty za užívání
  • TZ movitého majetku, jehož pořizovací cena nepřesáhla částku 80 000 Kč
  • Právní rámec daný ZDP při ukončení úplatného užívání hmotného majetku v případech, kdy uživatel financoval a daňově odepisoval jeho TZ
  • Technické zhodnocení ve světle judikatury NSS