INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správní trestání vybraných přestupků na úseku zákona o silničním provozu – webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.5.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Vlastimil Musil 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je objasnit úředníkům správních orgánů řešení přestupků na úseku zákona o silničním provozu

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb. kteří se zabývají danou problematikou zákona č. 312/2002, Sb. kteří se zabývají danou problematikou

Program webináře:

 • Dopravní nehoda ve smyslu § 47 a následně zákonona č. 361/2000 sb.., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů 
  • znaky dopravní nehody.
   povinnosti řidiče a účastníků dopravní nehody při účasti na dopravní nehodě ve smyslu § 47 zákona o silničním provozu. Na praktických příkladech bude vysvětleno, kdy stačí k vyřešení dopravní nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě a v jakých případech jsou povinni účastníci dopravní nehody povinni oznámit dopravní nehodu policii.
 • Příčiny dopravních nehod a jejich zkoumání
  • dopravní nehoda způsobená nesprávným způsobem jízdy v jízdních pruzích – porušení § 11 a § 12 odst. 5 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda mezi osobním vozidlem a vozidlem městské hromadné dopravy; porušení § 15 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda při objíždění vozidla, objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích nebo chodce; porušení § 16 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda při předjíždění jiného vozidla; porušení § 17 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda způsobená nepřiměřenou rychlostí vzhledem ke stavu a povaze vozovky; porušení § 18 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda způsobená nedodržením bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly; porušení § 19 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda s předjíždějícím řidičem při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci; porušení § 17 v kombinaci s § 21 odst. 1 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda řidiče při odbočování vlevo; porušení § 21 odst. 5 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda řidiče odbočujícího vpravo; § porušení § 21 odst. 6 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda při jízdě v křižovatce – nedání přednosti v jízdě; § 22 odst. 1 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda při projíždění křižovatkou bez stanovení přednosti v jízdě – porušení pravidla pravé ruky; § porušení § 22 odst. 2 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; porušení § 23 odst. 1 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda při otáčení nebo couvání; porušení § 24 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda řidiče při vyjíždění od okraje pozemní komunikace; porušení § 25 odst. 6 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda způsobená náhlým otevřením dveří stojícího vozidla; porušení § 26 odst. 1 zákona o silničním provozu.
  • dopravní nehoda způsobená nedostatečným zajištěním vozidla proti pohybu; porušení § 26 odst. 2 zákona o silničním provozu.
 • Podklady a důkazy k projednání dopravní nehody
  • znalecký posudek, jeho povinné náležitosti a základní otázky, které musí být soudnímu znalci položeny.
  • svědecká výpověď.
  • důkaz listinou – protokol o nehodě v silničním provozu.
  • úřední záznam o podání vysvětlení účastníka dopravní nehody.
  • fotodokumentace dopravní nehody.
  • videozáznam o průběhu dopravní nehody.
 • Dopravní nehoda při které je jinému ublíženo na zdraví
  • znaky dopravní nehody a podmínky k projednání dopravní nehody.
 • Rozhodnutí o dopravní nehodě v přestupkovém řízení a náhrada škody
 • Otázky a odpovědi