INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
25.2.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Daniela Burianová LL.M. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.2.2020
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Daniela Burianová LL.M. 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.2.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Daniela Burianová LL.M. 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ.

Sestavení přiznání u příspěvkových organizací má svá specifika v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů daná širším rozsahem výnosů, které nejsou předmětem daně, možného osvobození a odpočitatelné položky od základu daně pro veřejně prospěšné poplatníky a s tím související specifika v uplatnění souvisejících nákladů. V případě, kdy příspěvková organizace není registrovaným zdravotnickým zařízením, musí se navíc důsledně rozdělit výnosy a náklady dle jednotlivých druhů činností pro řádné zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu budou názorně popsány a prezentovány on-line přes EPO postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby ekonomové a účetní dokázali sami poté sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019.

Program semináře:

  • Výtah z ustanovení zákona o daních z příjmů k sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 příspěvkových organizací ke specifickému určení výnosů a nákladů, které vstupují do daňového základu s požadavky na úpravy v daňovém přiznání pro účely stanovení základu daně, odčitatelných položek včetně odpočtu dle §20 odst.7 pro veřejně prospěšné poplatníky a slev na dani.
  • Zpracování daňového přiznání u příspěvkové organizace a vyplnění přiznání přes portál www.daneelektronicky.cz na příkladu zahrnujícím:
    • úpravy výsledku hospodaření na základ daně - vyloučení příjmů a výdajů z nepodnikatelských činností ze základu daně, pokud výdaje vynaložené  v souvislosti s prováděním těchto činnosti jsou vyšší, tj. aplikace úzkého základu daně
    • osvobozené příjmy
    • přípravu podkladů pro sestavení daňového přiznání
    • možnosti odeslání daňového přiznání, další povinnosti vůči správci daně spojené s přiznáním k dani z příjmů právnických osob