INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozpočtová pravidla územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb. - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.5.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Olga Sloupová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky vzdělávání s právní úpravou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a jeho aplikaci v praxi.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří pracují na finančních úsecích.

Program semináře:

 • Rozpočet
 • Střednědobý výhled rozpočtu
 • Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • Peněžní fondy
 • Rozpočtové provizorium
 • Rozpočtová opatření
 • Porušení rozpočtové kázně
 • Správní delikty
 • Organizační složky zřízené územními samosprávnými celky
 • Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí
 • Příklady z praxe
 • Diskuze