INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Řešení častých chyb a nedostatků v účetnictví a vnitřním kontrolním systému, předcházení rizik podvodů v účetnictví a ochrana proti nim u příspěvkových organizací

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.11.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Daniela Burianová LL.M. 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
3.12.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Daniela Burianová LL.M. 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.12.2024
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Daniela Burianová LL.M. 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři budou probrány nejčastější chyby a nedostatky v účetnictví spojené s nedostatky ve vnitřním kontrolním systému, předcházení rizik podvodů v účetnictví a ochrana proti nim u příspěvkových organizací.

Praktické metodické rady k tvorbě funkčního systému řídící kontroly v podmínkách zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, u příspěvkové organizace na základě mnohaletých zkušeností z veřejnosprávních kontrol a auditů příspěvkových organizací.

Program semináře:

  • Povinnost zavedení průkazného vnitřního kontrolního systému zákonem o finanční kontrole, určení odpovědných osob, nastavení složek, postupů a principů obecně
  • Legislativní rámec
  • Finanční kontrola jako základní nástroj realizace vnitřního kontrolního systému, zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
  • Jednotlivé fáze řídící kontroly – jejich cíle, postupy, zdokumentování a personální zajištění
  • Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik ve vybraných oblastech - dlouhodobý majetek vlastní a svěřený k hospodaření, zásoby, finanční prostředky, pohledávky, závazky, fondy, mzdy, daně
  • Praktické příklady řídící kontroly. Rizikové oblasti. Upozornění na chyby zjišťované při  finančních kontrolách v hospodaření příspěvkových organizací a doporučení na zlepšení vnitřního kontrolního systému.