INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Řešení častých chyb a nedostatků v účetnictví a vnitřním kontrolním systému, předcházení rizik podvodů v účetnictví a ochrana proti nim u příspěvkových organizací

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.11.2022
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Daniela Burianová LL.M. 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.11.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Daniela Burianová LL.M. 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.11.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Daniela Burianová LL.M. 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.11.2022
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Daniela Burianová LL.M. 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři budou probrány nejčastější chyby a nedostatky v účetnictví spojené s nedostatky ve vnitřním kontrolním systému, předcházení rizik podvodů v účetnictví a ochrana proti nim u příspěvkových organizací.

Program semináře:

  • Vymezení vnitřního kontrolního systému – jeho cíle, principy, základní složky a postupy
  • Legislativní rámec
  • Finanční kontrola jako základ realizace vnitřního kontrolního systému i pro předcházení chyb, nedostatků a rizika podvodů u příspěvkových organizací
  • Vymezení odpovědných osob za nastavení systému, vazba na organizační strukturu
  • Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik nedostatků, chyb a případných podvodů ve vybraných oblastech - dlouhodobý majetek vlastní a svěřený k hospodaření, zásoby, finanční prostředky, pohledávky, závazky, fondy, mzdy, daně
  • Inventarizace – důležitý nástroj pro kontrolu majetku a závazků, důraz na řádné proškolení členů inventarizačních komisí, rizika potvrzení nesprávných a neúplných údajů
  • Indicie naznačující možný výskyt podvodů
  • Nastavení plánů kontrol, monitorovací činnost
  • Praktické příklady nejčastějších chyb zjišťovaných při auditech a finančních kontrolách v hospodaření příspěvkových organizací
  • Metodické rady – praktická doporučení k tvorbě funkčního systému řídící kontroly v příspěvkových organizacích.