INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příprava účetní závěrky a informace o novém zákoně o účetnictví

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.11.2021
9:00 - 14:00
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a povinnostmi spojenými s koncem účetního období.

Program semináře:

 • Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti
 • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH –náležitosti likvidačních protokolů
 • Účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH –náležitosti likvidačních protokolů
 • Účetní a daňové odpisy
 • Opravné položky k pohledávkám –účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
 • Rezervy účetní a daňové
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Dohadné položky
 • Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů ( daňové a nedaňové)
 • Kursové rozdíly
 • Zaúčtování daně ( splatné i odložené , výpočet odložené daně)
 • Události po rozvahovém dni, jejich zachycení v účetní závěrce  a příloze v účetní závěrce 
 • Povinné výkazy podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
 • Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
 • České účetní standardy
 • Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky
 • Účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2020 a 2021 do účetnictví a daně z příjmů ( např. zpětné uplatnění daňové  ztráty, kompenzační bonusy,  program Antivirus a další)
 • Informace o připravovaném novém zákoně o účetnictví
 • Dotazy