INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.12.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Vladimír Zdražil 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky z 10 nejdůležitějšími oblastmi, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích.

Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020 /účinnost od 1.9.2020 novelou 343/2020 Sb, která byla na přeshraniční obchod poměrně bohatá (prokazování přepravy, call-off stock a jeho nová úprava, řetězové obchody).

Změny v přeshraničních transakcích s ohledem na významnou novelu ZDPH od července 2021 s důrazem na zavedení nových pojmů do ZDPH - elektronického rozhraní, prodej zboží na dálku, dovoz zboží na dálku, dovoz zboží nízké hodnoty. Režim jednoho správního místa a jeho rozšíření od roku 2021.Seminář je určen pro tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody.

Program webináře:

 • Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci
  • aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partner
 • Dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na účtování
 • Osvobození s nárokem na odpočet DPH
  • jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, judikáty EMAG, Euro tyre atd., řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy
 • Služby s přeshraničním prvkem
  • přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/
 • Definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH. Průsečík obou předpisů do evidence DPH a účetnictví.
 • Dovoz zboží
  • uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, rizika při dovozu
 • Vývoz zboží
  • uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky
 • Kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí
  • časové souvislosti paragrafu 24,25 ZDPH
 • Souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm
  • souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů
  • provázanost SH a DAP
 • Neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů
  • práce na movité věci, propůjčování matric, forem a nástrojů, komisionářské smlouvy a další