INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování DPH v roce 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.2.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
17.2.2023
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dagmar Fitříková 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
27.3.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
3.5.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti DPH podle právního stavu platného v roce 2022 včetně změn přijatých pro rok 2023. V rámci semináře bude upozorněno i na povinnosti spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022 a na problematiku spojenou se zrušením registrace k DPH.

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH (zákon č.366/2022 Sb.) a legislativy EU, nové informace GFŘ.
 • Změny v oblasti DPH v roce 2022 a 2023 (zejména zvýšení hranice pro vznik plátcovství překročením obratu z 1 mil Kč na 2 mil. Kč)
 • Internetové obchody – režim jednoho správního místa. „prodej zboží na dálku“, zvláštní režim při dovozu zboží.
 • Obchodní majetek plátce – praktický postup v oblasti nakládání s majetkem ve vazbě na DPH.
 • Přepočet cizí měny – postup při přepočtu cizí měny u tuzemských i přeshraničních plnění.
 • Opravné daňové doklady – typy daňových dokladů ve vazbě na jednotlivé opravy, upozornění na odlišnosti, promítnutí oprav v DAP k DPH a kontrolním hlášení.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby, párování údajů v kontrolním hlášení.
 • Zaměstnanecké benefity a dopady do DPH – vzdělávání zaměstnanců, stravování, soukromé telefony za zvýhodněný tarif, manažerská vozidla, dárkové poukázky, podmínky na pracovišti, prodej zboží za zvýhodněnou cenu.
 • Problematika závěru roku 2022 a dopadů při zrušení registrace plátce – sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2022 a specifické postupy při snížení uplatněného odpočtu. 
 • Správa DPH – záloha na nadměrný odpočet, úrok z prodlení, další vybraná problematika. 
 • Diskuse a odpovědi na dotazy