INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Obchod a služby v EU - daňově a účetně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.1.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Vladimír Zdražil 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je řešení problematiky obchodu a služeb v rámci EU s důrazem na uplatnění DPH a účtování. S ohledem na fakt, že plátci orientovaní na zahraničních trhy včetně EU mají často na svém výstupu osvobozeno s nárokem na odpočet či přenesenou daňovou povinnost, tak jim často vychází v přiznání k DPH nadměrný odpočet. Je tudíž přirozené, že se stávají předmětem kontrol správce daně. Bude kladen důraz na správné a obhajitelné uplatnění DPH včetně časových souvislosti a účtování.

Program webináře:

 • Dodání zboží do jiného členského státu
  • důkazy nutné pro prokázání osvobození od DPH dle paragrafu 64, stanovení přepravních podmínek pro potřeby osvobození, řetězové obchody
  • jak je odhalit a nastavit s cílem zajištění osvobození dle paragrafu 64. Konsignační sklady, obsah smlouvy a navázání evidence DPH a účetnictví
  • prodeje do EU přes e-shopy, případně elektronická rozhraní s důrazem na prodej zboží na dálku
  • účtování, dodání zboží do jiného členského státu
  • pohledávky za odběratele v účetnictví
  • specifika dodání zboží s instalací a montáží
 • Pořízení zboží z jiného členského státu
  • povinnost přiznat DPH včetně časových souvislostí, přepočet měn pro potřeby DPH a pro potřeby účetnictví
  • pozdě či případně brzy přijaté faktury, jak s nimi naložit pro potřeby správného uplatnění DPH
 • Poskytnuté služby do EU
  • uplatnění DPH u jednorázových a víceletých smluv vůči obchodním partnerům v EU
  • služby dle paragrafu 9 a 10 ZDPH. Místo uskutečnění zdanitelného plnění s ohledem na zařazení do paragrafu 9 či 10 ZDPH
  • prováděcí nařízení směrnice EU a jeho vypovídací schopnost pro kvalifikaci smluvního závazku a typu plnění
  • vykazování v přiznání k DPH, souhrnném hlášení a účtování služeb
 • Přijaté služby z EU
  • časové souvislosti u stanovení data povinnosti přiznat daň
  • uplatnění faktur za přijaté služby v přiznání k DPH a kontrolním hlášení
  • dlouhodobé smlouvy – doporučení ohledně stanovení DUZP, účtování přijatých služeb z EU, kurzy v účetnictví atd.