INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový zákon o účetnictví - co se změní v praxi běžné účetní? Co bude platit od 1.1.24 a od kdy zbytek?

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.12.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
RNDr. Petr Beránek 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Bude nový zákon o účetnictví znamenat převratné změny v účetních postupech, nebo se jedná více o změny filosofické než praktické? Přinese větší toleranci ve výběru účetních metod nebo naopak striktně některé současné postupy znemožní a nahradí jinými? Co všechno bude muset dělat jinak řadová účetní a jak se bude muset změnit celé pojetí účetnictví v účetní jednotce? Bude něco z toho platit již od roku 2024? Na dané otázky se ve světle aktuálního stavu schvalování legislativy pokusí odpovědět tento seminář.

Určeno pro menší a střední podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace.
 
Program semináře:

 • aktuální stav legislativního procesu a předpokládaný začátek účinnosti
 • posun od kladení důrazu na „cestu“ (předpisování účetních postupů) k důrazu na „cíl“ (správnost ročních výkazů)
 • sjednocení účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací
 • nové struktury rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy v účetní závěrce
 • funkční měna – vedení účetnictví v jiné než české měně – první vlaštovka, která má přilétnout již v roce 2024
 • dan z příjmu a DPH pro účetní jednotky s funkční měnou
 • omezení povinnosti vést účetnictví pro fyzické osoby a některé neziskové právnické osoby
 • hotovostí účetnictví – následník jednoduchého účetnictví
 • nový způsob účtování
  • investičních dotací u podnikatelů
  • finančního a operativního leasingu
  • přijatých dotací a darů u nestátních neziskových organizací
 • zbytková hodnota odpisovaného majetku
 • změny v tržím ocenění, diskontování pohledávek, kurzových rozdílech, upřesnění v časovém rozlišení
 • povinnost a možnost užití IFRS standardů
 • důsledky změn v daních z příjmů
 • změna hranic pro povinný audit
 • sankce a promlčení dle nového zákona