INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinky v daních a účetnictví pro rok 2022 a 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.12.2022
9:00 - 14:00
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V rámci semináře budou jeho účastníci seznámeni s aktuálním stavem daňových a účetních předpisů platných pro roky 2022 a 2023.

Program semináře:

  • Přehled novel zákona o daních z příjmů aktuálně platných - přehled novel zákona o daních z příjmů, dopad dění na Ukrajině do daňové problematiky
  • Novela zákona o DPH - změny přijaté v průběhu roku 2022 a očekávané k 1.1.2023
  • Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2023
  • Změny v oblasti cestovních náhrad v průběhu roku 2022
  • Další novely zákonů v daňové oblasti přijaté v průběhu roku 2022 a očekávané od 1.1.2023 - např. zákon o dani silniční, zákon o spotřebních daních apod.
  • Zákon o evidenci tržeb - pozastaven do 31.12.2022, aktuální informace o jeho zrušení eventuelně úpravách
  • Aktuální informace o novém zákonu o účetnictví
  • Informace GFŘ a MF, nejdůležitější informace zveřejněné ve   Finančních zpravodajích, zápisy z jednání KV KDP s GFŘ a další
  • Další aktuální informace k datu konání semináře

Program bude doplněn dalšími body podle aktuálního stavu legislativy k datu konání semináře.