Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novinky daně z příjmu právnických osob v roce 2021 a 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.1.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Christian Žmolík 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob a upozornit je na poslední změny v zákoně.

Program semináře:

 • Schválené a připravované novely zákona o daních z příjmů
 • Daňové a nedaňové náklady – změny v návaznosti na schválené novely
 • Hmotný majetek
  • vymezení hmotného majetku
  • způsoby odpisování – především mimořádné odpisy
  • technické zhodnocení hmotného majetku
 • Nehmotný majetek – důsledky zrušení nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů
 • Pohledávky a dluhy (závazky)
  • opravné položky k pohledávkám
  • odpis pohledávky
  • postoupení (prodej) pohledávky
  • dodanění neuhrazených dluhů
  • odpis dluhů
 • Zaměstnanecké benefity
  • stravování zaměstnanců (stravenkový paušál)
  • benefity osvobozené od daně u zaměstnanců
  • benefity zdaňované u zaměstnanců
 • Uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky – změny pro rok 2021
 • Novela daňového řádu
  • daňová kontrola
  • lhůty pro podání daňového přiznání
  • sankce
 • Tiskopis daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Diskuze