COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.11.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Luboš Průša 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.11.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Luboš Průša 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.11.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Luboš Průša 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.12.2021
9:00 - 14:00
České Budějovice
Dům kultury Metropol
JUDr. Luboš Průša 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je podat účastníkům srozumitelnou a současně co možná nejkomplexnější informaci o povinnostech ÚSC v souvislosti s realizací vztahů soukromého práva (nabývání vlastnictví, uzavírání smluv) v intencích občanského zákoníku, včetně zachycení důležitých vazeb na zákon o obcích a plnění povinností ze zákona o obcích plynoucích. Program reflektuje fakt, že obcím a krajům nepostačí při realizaci soukromoprávních vztahů znalost občanského zákoníku, neboť s ohledem na zvláštní povahu obcí a krajů a jejich veřejnoprávní regulaci je třeba pečlivě sledovat vazby a vzájemná propojení mezi občanským zákoníkem a veřejnoprávní úpravou jejich postavení.

Program semináře:

 • Rekodifikace soukromého práva a základní vazby na zákon o obcích
  • související novelizace zákona o obcích
  • vazby mezi občanským zákoníkem a zákonem o obcích a jinými veřejnoprávními předpisy z hlediska obecní praxe
 • Realizace majetkových dispozic obcí - povinnosti dle zákona o obcích
  • zveřejňování záměru dle § 39 zákona o obcích, pravomoci orgánů obce při schválení a uzavření smlouvy, svolání zasedání zastupitelstva apod.
  • povinnost hospodárného nakládání s majetkem obce a související otázky
  • odpovědnost volených představitelů i zaměstnanců obcí
 • Vybrané otázky věcných práv dle NOZ a souvislosti s obecní praxí
  • pojetí nemovité věci
  • právo stavby, věcná břemena
  • společenství vlastníků - nová úprava v občanském zákoníku
  • inženýrské sítě a pozemní komunikace
  • sousedská práva, řešení konfliktů
  • ploty, rozhrady, přestavek, přídatné spoluvlastnictví
  • vydržení
 • Nová úprava věcných práv a zákon o katastru nemovitostí a katastrální vyhláška
  • informace a vyrozumění
  • vklad, zápis a záznam, vkladové řízení, opravné prostředky
  • poznámka spornosti, uplatnění práva u soudu
  • změny druhu a způsobu užívání pozemku v KN
 • Vybrané otázky závazkového práva
  • uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku
  • předsmluvní odpovědnost a možné dopady na obec
  • pojetí neplatnosti právního jednání
 • Shrnutí, diskuze, dotazy a výměna zkušeností